Vzdělávací program

Jak vypadá školní vzdělávací plán?

Jak vypadá typický den v lesní školce?

7:00 až 8:00 příchod dětí
8:30 až 8:45 ranní kruh (pozdrav, rozcvička, téma dne, říkadla, pravidla)
8:45 až 9:00 svačinka
9:00 až 11:30 dopolední program venku
11:30 až 11:45 převlékání, hygiena
11:45 až 12:15 oběd v jurtě
12:15 až 12:30 odchod některých dětí, úklid a příprava na spánek
12:30 až 13:30 klid (pohádka, odpočinek, spánek – buzení nejdéle v 15h.)
13:30 až 14:00 svačinka, aktivity u stolečku (malování, úkoly, výroba…)
14:00 až 16:00 odpolední program a kroužky před jurtou (či vevnitř)
16:00 až 16:30 volná hra, odchod dětí, úklid

Kromě klasického výše popsaného programu jsou zařazeny různé „výletní“ dny, tedy různé exkurze, výlety, návštěvy ve spřátelených lesních školkách a podobně.

Jak lesní školka připraví díte na základní školu? Dostane se mu vzdělání srovnatelného s běžnou školkou?

Pro zajímavost uvádíme výsledky německé studie, srovnání dovedností dětí z lesních školek (LMŠ) a běžných mateřských školek v první třídě základní školy.
Dovednosti dětí z LMŠ (zeleně) a běžných MŠ (světle modře) v první třídě ZŠ.

Graf ukazuje vyrovnané či lepší hodnocení dětí z LMŠ (kratší sloupec znamená dosažení lepších známek). Častý pobyt v přírodě tedy děti nediskvalifikuje, ani nezanedbává v přípravě na přechod na základní školu, ale právě naopak.

Graf hodnocení dětí

Originál německé studie Häfner, Peter (2002): Přírodní a lesní mateřské školy v Německu – alternativa k běžným MŠ v předškolním vzdělávání. Dizertační práce. Universität Heidelberg.

Aktuální souhrn dalších dostupných výzkumů o výhodách a vlivu pohybu a pobytu v přírodě zpracovala Mgr. Magdaléna Kapuciánová.

Nejsou děti, které se pohybují zejména v lese, odtržené od reality běžného života? Co kromě pohybu venku jim Dubínek nabízí?

Nezaměřujme se jen a pouze na pobyt v lese, naopak chceme děti co nejvíce seznamovat s prostředím, v němž žijí. Ačkoliv pobyt v přírodě je naší prioritou, v programu Dubínku jsou významně zastoupené i návštěvy výstav, divadel, knihoven, farem, ale například i úřadů, u nichž se snažíme dětem srozumitelně vysvětlovat, jak fungují. V rámci přípravy na budoucí vzdělávání plánujeme také návštěvy základní školy a školní družiny. Děti se potom ve známém prostředí snáze adaptují na školní režim a výuku. Pro podporu rozvoje sociálního cítění chystáme také pravidelné návštěvy a např. společnou výtvarnou tvorbu se seniory v Domě Kněžny Emmy. Chceme podporovat poznávání a rozvoj tradičních zvyků a lidových řemesel.

Kdo zajišťuje výuku? Máte kvalifikované pedagogy?

V Dubínku pracují dva plně kvalifikovaní pedagogičtí pracovníci, kteří vytvářejí program vycházející z Rámcového vzdělávacího programu předškolní výchovy. Program je koncipován tak, aby děti rozvíjely všechny potřebné schopnosti a kompetence. Kromě dvou vystudovaných pedagogů se na výchově a péči o děti podílejí jejich asistenti – lidé s bohatými zkušenosti ze skautingu či jiných aktivit pro děti, zdravotníci a další. Ve skupině je vždy přítomen jeden pedagog a jeden jeho asistent.

Hygiena

Jak vypadají záchody? Jde o klasické kadibudky? Jak jsou přizpůsobené pro malé děti?

Záchody vypadají zvenku jako klasické kadibudky, uvnitř ale obsahují ekologické kompostovatelné separační záchody, které oddělují tekutý a tuhý odpad. Tekutý odpad je vyveden do kanystrů, tuhý odpad zůstává v kompostovací nádobě. Díky odvětrávání a správnému zacházení a zásypu se přímo v nádobě tvoří nezapáchající a nezávadný kompost. Jde o finskou technologii kompostovatelných toalet.

Jak je zajištěná voda na mytí rukou po použití záchoda, před jídlem apod? Bude k dispozici teplá voda?

Na mytí rukou je k dispozici várnice s teplou vodou, mýdlem a ručníkem.

Pokud děti svačí v přírodě, jak je zajištěno mytí rukou?

Oběd se odehrává obvykle v jurtě či před jurou, kde pro mytí rukou připravena zmíněná nádoba s teplou vodou a kohoutkem, mýdlo a ručníky.

Pokud děti svačí v přírodě nebo na výletě, je mytí rukou zajištěno teplou vodou z přenosné termosky, popřípadě jsou k dispozici vlhčené antibakteriální ubrousky.

Pokud děti svačí v přírodě, jak je zajištěno mytí rukou?

Jídlo je obvykle v jurtě, kde je k dispozici výše zmíněná nádoba s teplou vodou. Pokud děti svačí v přírodě nebo na výletě, mají pro ně pedagogové připraveny vlhčené antibakteriální ubrousky.

Vybavení

Na čem děti spí nebo odpočívají po obědě?

Na odpolední odpočinek mají děti připravené matrace a každý má svůj spacák a vložku do spacáku. Spacáky a vložky ukládáme bezdotykově.

Musí mít děti své vlastní spacáčky nebo jsou k dispozici ve školce?

Vlastní spacáky jsou součástí potřebného vybavení dětí do lesního klubu. Spacáky zůstávají uskladněny v jurtě.

Jaké mají děti k dispozici hračky pro program uvnitř jurty? Jak moc se liší od hraček v běžné školce?

Hračky jsou právě jedním z velkých rozdílů proti normální školce a také jeden z důvodů, proč jsou děti z lesních mateřských školek obvykle tvořivější. Hraček máme záměrně málo. Jde zejména o hračky z přírodních materiálů, jako jsou dřevěné kostky, dřevěné kolejnice s vláčky, drobné hudební nástroje, dřevěná kuličkodráha, zábavně vzdělávací systém Logico Primo a několik Montessori pomůcek. Jurta je určena zejména na pobyt v extrémně nepříznivém počasí, svačinku, oběd, odpočinek po obědě a pro interiérovou část vzdělávacího programu (nejrůznější výtvarné techniky, některé části programu zaměřující se na jemnou motoriku apod.).

Většinu programu ale tvoří hra venku. Zkušenosti lesních školek potvrzují, že děti se v přírodě vždycky dokáží zabavit. Příroda oproti klasické místnosti nabízí nespočet zajímavých a v průběhu času neustále měnících se podnětů, není potřeba děti zabavit umělými napodobeninami, což hračky velmi často jsou.

Co tvoří podlahu jurty? Má podlaha nějakou izolaci?

Vyvýšená dřevěná podlaha má tepelnou izolaci (minerální vata) i hydroizolaci (spec. fólie).

Jaký nábytek je v jurtě?

Stolečky a židličky na stolování a výtvarné činnosti, matrace na spaní a odpočinek. Dále skříně a poličky na ukládání vybavení a lavičky. Součástí je šatnička, kde má každé dítě má k dispozici své místo označené svou značkou, na kterém má uložené náhradní oblečení, přezuvky a podobně.

Potřebují děti do lesní mateřské školky nějaké zvláštní vybavení?

Základem je kvalitní teplé a funkční oblečení a obuv, ve kterých se mohou pohodlně a bezpečně pohybovat v terénu. Je třeba počítat s tím, že v lesní školce se děti častěji a více zašpiní. Z ostatního vybavení postačí vlastní lahvička na pití, box na svačinu, přezůvky do jurty.

Seznam doporučeného vybavení ke stažení

Bezpečnost

Jak pedagogové přizpůsobí program v případě smogové inverze?

V případě podezření na smogovou inverzi telefonujeme na hydrometeorologický ústav, abychom ověřili kvalitu ovzduší. Z naší zkušenosti i ze zkušeností z jiných lesních mateřských školek ve Středočeském kraji víme, že stav, kdy hydrometeorologický ústav potvrdí smogovou inverzi, nastává přibližně jednou do roka. I naše lokalita na mírném kopci napovídá, že Dubínek nebude smogovou inverzí příliš ohrožen. Pokud by se skutečně stalo, že smogová situace dosáhne stupně, kdy se nedoporučuje pobyt venku, připravíme program v interiéru některé ze spřátelených organizací.

Jakým způsobem jsou zabezpečena kamna uvnitř jurty proti popálení dětí?

Kamna mají skleněná dvířka – dítě si tak při pohledu na oheň snáze uvědomí hrozící nebezpečí. Okolo kamen je ohrazený prostor, kam děti nemohou vstupovat.

Jak je bezpečná konstrukce jurty? Nehrozí její zřícení např. při větším větru?

Jurta je bezpečná asi jako srub, vydrží velký déšť, vítr i sníh. Zřícení nehrozí, mimo jiné i proto, že naši dodavatelé jsou velmi zkušení. Firma Rents postavila už okolo 300 jurt.

Jak je zajištěná bezpečnost dětí při pohybu v lese? Kontrolují se jistě hůř než při procházce v klasické školce. Jak mají pedagogové zmapovaný terén, do kterého děti berou?

Pedagogové děti vodí jenom cestami a terénem, které dobře znají, předem si několikrát prošli a které vyhodnotili „risk assessmentem“ – upozorní tak děti předem například na spadlý strom, kam děti nesmějí lézt, nebo na prudký kopec, kde je třeba pohybovat se opatrně. Jsou také stanovena pravidla, která se dle zkušeností z jiných školek děti naučí rychle respektovat. Dětí se například nesmějí vzdalovat mimo dohled od pedagoga, nesmějí trhat žádné bobule apod.

Kolik pedagogů připadá na kolik dětí?

V Dubínku vždy na maximálně 17 dětí dohlíží nejméně dva dospělí průvodci, obvykle jeden pedagog a jeden jeho asistent.

Jsou děti venku opravdu za každého počasí? Co když je hodně pod nulou, hustě sněží nebo prší?

Pohyb venku v každém počasí učí děti poznávat přírodu a také své vlastní možnosti. Základem je dobré vybavení, nepromokavé a teplé oblečení a boty. Pokud je ale počasí skutečně extrémní, koná se program uvnitř jurty, nebo pedagogové zajistí návštěvu některého spřáteleného zařízení.

Když se děti pohybují hodně venku i na podzim a v zimě, nehrozí jim častější nachlazení či nemoc?

Ze zkušeností ostatních lesních mateřských školek vyplývá, že právě naopak. Děti se díky pobytu venku stávají čím dál otužilejšími, budují si lepší imunitu i fyzickou zdatnost, která mimo jiné funguje jako prevence před dětskou obezitou. Díky tomu, že se děti velkou část dne pohybují venku, nikoliv v uzavřeném prostoru, klesá pravděpodobnost, že se vzájemně nakazí, pokud už některé dítě do školky s nějakou tou rýmou přišlo.

Stravování

Jakým způsobem děti stolují? Je jurta vybavená stolečky, židličkami, nádobím?

Ano, děti se stravují tradičně u stolu. Viz informace výše v sekci Vybavení.

Jak je zajištěn pitný režim pro děti? Musejí si nosit pití z domova? Co když jim dojde?

Děti si nosí pití v lahvičkách z domova. Preferujeme, aby šlo o čistou vodu či ovocný čaj. Pokud jim během dne pití dojde,  mají možnost si ho kdykoliv v jurtě doplnit.

Jak je zajištěno stravování? Dostávají děti klasicky dopolední a odpolední svačinu a oběd? Odkud se budou obědy dovážet? Jaká bude skladba jídelníčku? Bude dbáno na zdravou, popřípadě bio stravu?

Obědy jsou jednochodové, dovážené z restaurace Aroma. Dopolední svačiny zajišťuje Dubínek a skládají se především z ovoce, zeleniny /jablka, mrkev, mandarinka, banány, okurky atp.), zdravých krekrů a podobně. Odpolední svačinky si děti nosí z domova. Apelujeme na rodiče, aby součástí svačinek nebyla přemíra sladkostí.

V  rámci vzdělávacího programu si děti přibližně jednou za dva týdny sami vaří pod vedením pedagogů. Jde o bezmasá ovocno nebo zelenino-obilná jídla. Klademe důraz na zdravé stravování, v rámci možností preference ovoce a zeleniny od místních farmářů nebo z českých bio farem.