Pedagogové LMŠ Dubínek

Bc. Šárka Houdková  – pedagožka

Šárka vystudovala učitelství pro mateřské školy na univerzitě v Ústí nad Labem. Je také absolventkou kurzů Respektovat a být respektován a také Montessori pedagogiky. Absolvovala vzdělávací kurz komunitního individualizovaného vzdělávání a složila profesní rekvalifikační zkoušky jako Vychovatelka pro děti předškolního věku a Lektor dalšího vzdělávání. Působila jako lektorka v pražském centru s Montessori prvky, kde získala praxi v práci s dětmi. Zabývá se moderními výchovnými metodami a má neutuchající touhu se dál vzdělávat. Své zkušenosti pak sdílí jak s dětmi ve školce, tak s dospělým při svých přednáškách a workshopech. V LMŠ Dubínek působí od února 2015.

IMAG9725Mgr. Jitka Stiborová – pedagožka

Jitka vystudovala učitelství na univerzitě v Hradci Králové se zaměřením na výtvarnou výchovu. Rovněž absolvovala taneční pedagogiku a akreditovaný kurz cvičitelek rytmické, pohybové a taneční výchovy. Kromě tance a výtvarné činnosti se také věnuje cizím jazykům. Zkušenosti s prací s dětmi získala především jako učitelka na ZUŠ v Kralupech, Mělníku a Kladně. V LMŠ Dubínek působí od září 2014.

Asistenti pedagogů LMŠ Dubínek

Dan Pelej – asistent pedagoga

Dan je velký milovník přírody a vyučený umělecký truhlář, který se už více než deset let provozuje Neratovickou čajovničku. Praxi s prací s dětmi získal přímo v naší LMŠ, kde se s dětmi věnuje tvoření a rukodělným pracem. Zároveň pořizuje fotodokumentaci z většiny akcí a školkových dnů, které pak pro rodiče zveřejňuje na Facebooku. V LMŠ Dubínek působí od začátku provozu v listopadu 2013.

Zdeněk Severin – asistent pedagoga

Zdeněk vystudoval chovatelství cizokrajných zvířat a 11 let pracoval v Zoo Praha jako chovatel. Zdeněk působí jako asistent pedagogů od září 2017, od od března 2016 je také členem rady spolku. V Dubínku má na starosti především programy o zvířátkách, rád s dětmi vyrábí a vymyšlí program na slavnostní příležitosti, jako jsou vánočí besídky nebo Dubínkovy narozeniny.  S láskou se také stará o naše morčátka a králíky. Kromě Dubínku také pomáhá dětem z dětského domova Dubá Deštná, připravuje pro ně povídání o zvířátkách i procházky po Zoo. S manželkou Míšou má dvě děti, Jindříška a Aničku. Jindra už z Dubínku odešel do školy, hrdým Dubínkem je teď i jeho sestra Anička.

 

Mgr. Petra Slováková – asistent pedagoga

Péťa je vystudovaná Všeobecná sestra s maturitou, bakalář v oboru Porodní asistentka a magistra ve Speciální pedagogice – učitelství.
Praxi získala postupně jak na dětských, porodních i novorozeneckých odděleních v nemocnicích v Mělníku a Neratovicích.  Během studia na pedagogiky vykonávala praxi na prvním stupni ZŠ speciální, ZŠ praktické, ZŠ běžné a MŠ. Několik let pracovala v jesličkách Nad Babím dolem, Projesle v Měšicích. Po narození syna rok učila prvňáčky na domácím vyučování a chodila vypomáhat do LMŠ Dubínek. Nyní je na mateřské s mladší dcerou.  Ve volném čase maluje děti na obličeje (facepainting) na malých i větších firemní akcích, miluje vše co se týče kreativity, nošení dětí a nejraději tráví čas se svou milovanou rodinou, nejbližšími přáteli a jejich dětmi.

Bc. Ing. Alžběta Škodová  – asistent pedagoga

Bětka aktuálně učí na 2. stupni základní školy anglický jazyk a informatiku. Původním vzděláním je ekolog/technik a na Ministerstvu životního prostředí se věnovala problematice biologicky rozložitelných odpadů. Následně vystudovala bakalářský obor učitelství všeobecných předmětů na IVP ČZU a dále se vzdělává v rámci učitelského výcviku Učitel naživo. Působí také jako koordinátorka a lektorka ekologických výukových programů pro Ekocentrum Koniklec. Dubínkem prošly/prochází všechny tři její děti. Můžete jí tam potkat čtvrtky nebo pátky odpoledne. V LMŠ Dubínek působí jako doprovodný pedagog od roku 2015.

Rada spolku Dubínek, z.s.

Lenka Petržílková

Lenka PetržílkováIMG_6231Lenka je diplomovaná zdravotní sestra se specializací na intenzivní péči v pediatrii. Pracovala jak na dětském oddělení JIP, tak na gynekologicko porodnickém oddělení. Zkušenosti s prací s dětmi nabrala zejména v řadě zájmových organizací, jako je Český červený kříž, dobrovolní hasiči, mažoretky a a především skauting, kde složila skautskou Vůdcovskou zkoušku. V LMŠ Dubínek působí od začátku provozu v listopadu 2013: Jako členka výkonné rady má na starosti finance a účetnictví, od února 2016 do prosince 2018 působila zároveň jako hlavní koordinátorka školky.

Jana Háková, DiS. – koordinátorka LMŠ Dubínek

Jana vystudovala novinařinu a působila šest let v médiích, poté se začala věnovat propagaci, PR a on-line marketingu nejprve ve velkých firmách a od roku 2012 na volné noze při mateřské a rodičovské dovolené. Angažuje se v neziskovém sektoru a oblasti osobního rozvoje. V současné době působí v obecně prospěšné společnosti Post Bellum. S Dubínkem spolupracuje od jeho založení na podzim 2013, členkou rady je od zaří 2015, od prosince 2018 je koordinátorkou školky.

Zdeněk Severin

Zdeněk vystudoval chovatelství cizokrajných zvířat a 11 let pracoval v Zoo Praha jako chovatel. Zdeněk působí jako asistent pedagogů od září 2017, od od března 2016 je také členem rady spolku. V Dubínku má na starosti především programy o zvířátkách, rád s dětmi vyrábí a vymyšlí program na slavnostní příležitosti, jako jsou vánočí besídky nebo Dubínkovy narozeniny.  S láskou se také stará o naše morčátka a králíky. Kromě Dubínku také pomáhá dětem z dětského domova Dubá Deštná, připravuje pro ně povídání o zvířátkách i procházky po Zoo. 

Další členové týmu

Mgr. Hanka Ježková
granty, zakladatelka Dubínku

Dan Pelej
Správce jurty

Bc. Renáta Červenková
Odborný garant EVVO