Přejít k obsahu webu

Pro zájemce

Velmi nás těší Váš zájem o náš lesní klub. Je pro nás velice důležité seznámit se s Vámi a vaším dítětem již v průběhu školního roku, tedy před zápisem.
Těšíme se na setkání s Vámi.

Přestoupit do našeho lesního klubu lze, při volné kapacitě,  kdykoliv v průběhu celého školního roku.

Bližší informace a návštěvu v Dubínku lze domluvit na dubinek@dubinek.cz

INFORMAČNÍ SCHŮZKA pro nové zájemce – v Dubínkově jurtě, termín dle domluvy

Představíme fungování klubu a poskytneme informace o stravování, režimu dne, potřebném vybavení dětí, pedagogickém vedení, financování i přijímacím řízení. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. Prosíme, přečtete si před schůzkou informace zde na stránce.

Děti jsou přijímány podle následujících kritérií:

⋅ sourozenec dítěte navštěvující LK Dubínek
⋅ soulad s pedagogickým přístupem a komunitním charakterem klubu
⋅ věk, zralost a samostatnost pro předškolní docházku (doplňujeme skupinu dětí tak, aby různě staré děti byly ve věkově smíšené skupině rovnoměrně zastoupeny)
⋅ vyrovnané zastoupení obou pohlaví ve skupině
⋅ aktivní zapojení zákonných zástupců do aktivit pořádaných zřizovatelem
⋅ požadované datum nástupu k docházce

Na přijetí dítěte do LK Dubínek není nárok.
O přijetí dětí rozhoduje zřizovatel.
K přijetí dítěte je potřeba odevzdat Přihlášku k docházce a členství LK Dubínek.
Poté, co zřizovatel oznámí rodičům, že dítě může být přijato k docházce do LK Dubínek ve vybraném nebo jinak dohodnutém termínu, rodiče a zřizovatel uzavřou „Smlouvu o výchově a vzdělávání dítěte“.
Následně zřizovatel sdělí rodiči číslo účtu, variabilní symbol pro platbu, který je přidělen každému dítěti při zápisu a přihlašovací údaje do docházkového systému.

Prosíme zájemce, aby si předem pozorně přečetli také následující dokumenty:

Pro seznámení s prostředím a lepší adaptaci dítěte doporučujeme navštěvovat středeční kroužek Dubínčata pro maminky s dětmi od 9:30 do 11:00 hodin. 

Členské příspěvky na školní rok 2023/2024 jsou jednotné v hodnotě 5denní docházky.

Měsíční členské příspěvky jsou včetně dopoledních svačinek, obědů a úrazového pojištění dětí. Školkovné je hrazeno výhradně převodem na účet pod variabilním symbolem, který dítě obdrží   po podepsání smlouvy.

5 dní v týdnu – 7600 Kč/ měsíc (Přijímáme děti pouze na plnou docházku, tj. pondělí – pátek, částečná docházka není možná)

Peníze za nevychozenou docházku vracet nelze: místo je dítěti přihlášením a platbou rezervováno.
Náklady na provoz a platy pedagogů jsou fixní.