Velké poděkování na závěr roku

V uplynulém školním roce zažily děti spoustu dobrodružství a poznání.  K tomu, aby se tohle všechno mohlo uskutečnit, výrazně dopomohla řada z vás.

Z rodičů bychom rádi jmenovitě poděkovali Katce Matrasové za vynikající občerstvení na akce i výtečné svačinky, Regalovým za štědrý sponzorský dar, díky němuž si děti mohou v jurtě hrát s krásnou zvukovou kuličkodráhou, Magdě Kotorové za pomoc s praním i svačinkami, Jardovi Hanslíkovi za vytvoření on-line docházkového systému školky, Tomášovi Petržílkovi nejen za výrobu Dubových listů, ale i všem ostatním rodičům, kteří jste nám pomáhali třeba při brigádách.

V letošním školním roce nás také výrazně podpořila firma Kasten a pan Aleš Kocourek, díky nimž máme maringotku plnou dřeva na topení a také sladkých odměn pro děti, paní Michaela Landová z Mlékojed, která nám jako každoročně věnovala vánoční stromeček, společnost Unipetrol, díky níž jsme získali drobné dárky pro děti, a také Římskokatolická farnost Neratovice.

Díky za podporu patří také Městu Neratovice a firmě FCC Neratovice, která nám vyváží odpadky a seká trávu okolo jurty. Podporuje nás také pan Povolný z Dřís, který nám dodává zeleninu, Městská policie Neratovice a CHKO Kokořínsko a paní Marcela Holubová, jejichž přednášky vždy děti uchvátí. Děkujeme i kuchyni a jídelně SOŠ a SOU Neratovice, které nám dodávají obědy.

Náš vděk má i mnoho a mnoho dalších, kteří třeba zůstávají bezejmenní, ale jejich podporu cítíme a vážíme si jí.

Největší poděkování na závěr bychom rádi vyjádřili panu Alexandrovi Lobkowiczovi v zastoupení paní Kateřiny Smetanové, díky nimž můžeme využívat krásné místo u lesíka na Skalách, kde jsme už téměř šest let doma.