Dubínkův pohádkový les po páté – 14. 10.

Přijměte pozvání na pátý ročník tradiční akce naší lesní mateřské školky – Dubínkův pohádkový les.

Zveme rodiče s dětmi od 2 do 7 let, a to v sobotu 14. 10.

Start je mezi 14 a 15 hodinou na hřišti za věžovými domy v ulici Kojetická, cíl u Dubínkovy jurty.

Startovné činí 30 korun za dítě.

Po cestě vás čekají zábavné úkoly, v cíli pak sladká odměna pro děti a pro rodiče káva a čaj na posilněnou.

Dubínkův pohádkový les s námi pořádají skauti z Junáka, středisko Lišák, oddíl Taury, RK Plamen. Za jejich pomoc Dubínek děkuje!