Jak se přihlásit na školní rok 2019/2020

Děti jsou pro školní rok 2019/2020 přijímány podle následujících kritérií:

  • věk dítěte nad 3 roky (nejpozději k 1. 9. 2019 či k datu nástupu do školky; přednostně přijímáme děti s nástupem od září, při velkém počtu zájemců nelze bezplatně držet místo pro pozdější nástup)
  • soulad s koncepcí vzdělávání ve školce (respektující přístup, ekologická výchova, výchova k zodpovědnosti, sebeobsluze atd., důvody a motivace pro výběr právě lesní školky)
  • ochota rodičů podílet se na akcích školky (brigády, společné oslavy tradic, akce pro veřejnost – jsme nezisková organizace a fungujeme jako spolupracující komunita)
  • přednost mají stávající Dubínci, jejich sourozenci a děti zaměstnanců
  • Na přijetí dítěte do LMŠ Dubínek není nárok a proti rozhodnutí o přijetí či nepřijetí se nelze odvolat. Rodiče budou informováni o přijetí či nepřijetí nejpozději do 10. června 2019.

Místo je pro nové dítě definitivně rezervováno po složení zálohy ve výši školkovného dle zvoleného tarifu a po uhrazení vratné kauce ve stejné výši. Zálohu a kauci je třeba uhradit do 30. června 2019. Při neuhrazení zálohy a kauce ani po výzvě, bude místo přepuštěno dalšímu zájemci. Záloha je nevratná. Při řádném nástupu k docházce slouží jako školkovné na měsíc září 2019, při nenastoupení k docházce k dohodnutému datu záloha propadá. Kauce je vratná ke konci školního roku – lze z ní uhradit školkovné na měsíc červen 2020.

Prosíme zájemce, aby si pozorně přečetli také následující dokumenty:

Pro seznámení s prostředím a lepší adaptaci dítěte doporučujeme navštívit nebo navštěvovat úterní či čtvrteční kroužek Dubínčata pro maminky s dětmi od 9:30 do 11:00 hodin (v současné době plně obsazeno).

Po potvrzení o přijetí dítěte budou zájemci vyzváni k podpisu smlouvy o péči o dítě a dodání oficiální přihlášky s potvrzením od lékaře (smlouvu i přihlášku zašleme).

Kolik stojí docházka do LMŠ Dubínek?

Školka provozuje elektronický docházkový systém, který umožňuje omlouvání dětí a vybírání náhrad. Při plné kapacitě školky nelze náhradu docházky garantovat. Peníze za nevychozenou docházku vracet nelze: místo je dítěti přihlášením a platbou rezervováno. Náklady na provoz a platy pedagogů jsou fixní. V případě celotýdenní docházky, kdy není možné náhrady vybírat, je tato skutečnost zohledněna už v ceně školkovného, které je poměrově nejvýhodnější.

Členské příspěvky na školní rok 2018/2019 pro nové i stávající Dubínky

Měsíční členské příspěvky jsou včetně dopoledních svačinek, obědů a úrazového pojištění dětí. Školkovné je hrazeno výhradně převodem na účet pod variabilním symbolem, který dítě obdrží   po podepsání smlouvy.

Členské příspěvky na školní rok 2018/2019 pro stávající Dubínky