Jak se přihlásit na školní rok 2018/2019?

  • Nejdříve si prosím pozorně přečtěte přihlášku přiloha1 , adaptační proces, provozní řád LMŠ, a v neposlední řadě doporučené vybavení.
  • Podepsané přihlášky odevzdávejte na tyto kontakty (osobně v jurtě, poštou nebo naskenované emailem).
  • Po přijetí přihlášky si domluvíme návštěvu u nás v Dubínku.
  • Pro seznámení s prostředím a lepší adaptaci dítěte doporučujeme navštívit nebo navštěvovat úterní kroužek Dubínčata pro maminky s dětmi (od 9:30 do 11:00).
  • V případě přijetí dítěte je třeba uhradit nevratnou zálohu ve výši 1000 Kč. Tento registrační poplatek bude odečten z první platby členských příspěvků.
  • Dále bude třeba podepsat smlouvu (kterou obdržíte po přijetí dítěte do LMŠ Dubínek) o péči o dítě a přinést potvrzení od lékaře (které je součástí přihlášky).
  • Pak už se budeme těšit na spoustu nových společných zážitků, poznávání a zábavy.

Kolik stojí pobyt v LMŠ Dubínek?

LMŠ Dubínek je neziskovou organizací, zapsaným spolkem, a veškerý provoz je plně hrazen pouze z příspěvků rodičů. V případě nepřítomnosti a řádné omluvy dítěte v docházkovém systému je možné vybírat si náhrady. Při plně obsazené kapacitě školky nelze náhrady garantovat. V případě celotýdenní docházky, kdy není možné náhrady vybírat, je tato skutečnost zohledněna už v ceně školkovného, které je poměrově nejvýhodnější. Školkovné není možné vracet, platbou je dítěti rezervováno místo a náklady školky (platy pedagogů, provoz apod.) zůstávají fixní.

Členské příspěvky na školní rok 2018/2019

Měsíční členské příspěvky jsou včetně dopoledních svačinek, obědů a úrazového pojištění dětí. Školkovné je hrazeno výhradně převodem na účet pod variabilním symbolem, který dítě obdrží   po odevzdání přihlášky a podepsání smlouvy.

 

Bankovní spojení: 2400190148/2010 (Fio banka)