Jak se přihlásit na školní rok 2017/2018?

  • Nejdříve si prosím pozorně přečtěte přihlášku přiloha1 , adaptační proces, provozní řád LMŠ, a v neposlední řadě doporučené vybavení.
  • Podepsané přihlášky odevzdávejte na tyto kontakty (osobně v jurtě, poštou nebo naskenované emailem).
  • Po přijetí přihlášky si domluvíme návštěvu u nás v Dubínku.
  • Pro seznámení s prostředím a lepší adaptaci dítěte doporučujeme navštívit nebo navštěvovat středeční kroužek Dubínčata pro maminky s dětmi (od 9:30 do 11:00).
  • V případě přijetí dítěte je třeba uhradit nevratnou zálohu ve výši 1000 Kč. Tento registrační poplatek bude odečten z první platby členských příspěvků.
  • Dále bude třeba podepsat smlouvu (kterou obdržíte po přijetí dítěte do LMŠ Dubínek) o péči o dítě a přinést potvrzení od lékaře (které je součástí přihlášky).
  • Pak už se budeme těšit na spoustu nových společných zážitků, poznávání a zábavy.

Kolik stojí pobyt v LMŠ Dubínek?

LMŠ Dubínek je neziskovou organizací, zapsaným spolkem, a veškerý provoz je plně hrazen pouze z příspěvků rodičů.

Členské příspěvky na školní rok 2017/2018 pro stávající děti

Měsíční členské příspěvky jsou včetně dopoledních svačinek, obědů a úrazového pojištění dětí.

Členské příspěvky na školní rok 2017/2018 pro nováčky (od 2/2018) a na školní rok 2018/2019 pro všechny

 

Bankovní spojení: 2400190148/2010 (Fio banka)