Kapacita Lesního klubu Dubínek je pro školní rok 2021/2022 zcela naplněna. 

Zájemci o docházku mohou vyplnit předběžnou přihlášku ZDE.  
Přijímací řízení na školní rok 2022/2023 se uskuteční na jaře 2022. 

Děti jsou přijímány podle následujících kritérií:

  • věk dítěte nad 3 roky (nejpozději k 1. 9.  či k datu nástupu do klubu; přednostně přijímáme děti s nástupem od září, při velkém počtu zájemců nelze bezplatně držet místo pro pozdější nástup)
  • soulad s koncepcí vzdělávání v lesním klubu (respektující přístup, ekologická výchova, výchova k zodpovědnosti, sebeobsluze atd., důvody a motivace pro výběr právě lesního klubu)
  • ochota rodičů podílet se na akcích klubu (brigády, společné oslavy tradic, akce pro veřejnost – jsme nezisková organizace a fungujeme jako spolupracující komunita)
  • přednost mají stávající Dubínci, jejich sourozenci a děti zaměstnanců
  • přednost mají děti se zájmem o plnou, pětidenní docházku
  • na přijetí dítěte do LK Dubínek není nárok a proti rozhodnutí o přijetí či nepřijetí se nelze odvolat. Rodiče budou informováni o přijetí či nepřijetí nejpozději do 10. června.

Místo je pro nové dítě definitivně rezervováno po složení zálohy ve výši jednoho měsíčního příspěvku dle zvoleného tarifu a po uhrazení vratné kauce ve stejné výši. Zálohu a kauci je třeba uhradit do 30. června. Při neuhrazení zálohy a kauce ani po výzvě, bude místo přepuštěno dalšímu zájemci. Záloha je nevratná. Při řádném nástupu k docházce slouží jako příspěvek na měsíc září, při nenastoupení k docházce k dohodnutému datu záloha propadá. Kauce je vratná ke konci školního roku – lze z ní uhradit příspěvek na měsíc červen.

Prosíme zájemce, aby si předem rozmysleli preferovaný rozsah docházky (dny v týdnu) a zejména si pozorně přečetli také následující dokumenty:

Pro seznámení s prostředím a lepší adaptaci dítěte doporučujeme navštěvovat úterní či čtvrteční kroužek Dubínčata pro maminky s dětmi od 9:30 do 11:00 hodin. 

Po potvrzení o přijetí dítěte budou zájemci vyzváni k podpisu smlouvy o péči o dítě a dodání oficiální přihlášky s potvrzením od lékaře (smlouvu i přihlášku zašleme).

Kolik stojí docházka do LK Dubínek?

Lesní klub Dubíenk provozuje elektronický docházkový systém, který umožňuje omlouvání dětí a vybírání náhrad. Při plné kapacitě klubu nelze náhradu docházky garantovat. Peníze za nevychozenou docházku vracet nelze: místo je dítěti přihlášením a platbou rezervováno. Náklady na provoz a platy pedagogů jsou fixní. V případě celotýdenní docházky, kdy není možné náhrady vybírat, je tato skutečnost zohledněna už v ceně školkovného, které je poměrově nejvýhodnější.

Členské příspěvky na školní rok 2021/2022

Měsíční členské příspěvky jsou včetně dopoledních svačinek, obědů a úrazového pojištění dětí. Školkovné je hrazeno výhradně převodem na účet pod variabilním symbolem, který dítě obdrží   po podepsání smlouvy.

5 dní v týdnu – 6900 Kč/ měsíc 

4 dny v týdnu – 6550 Kč/ měsíc

3 dny v týdnu – 5750 Kč/ měsíc